Funderingar…

jagskriveromkanslor:

"Ibland så undrar jag vad som gör att folk förändras så mycket som dom gör, ibland så tänker jag på hur jag skulle göra i en annan människas situation, ibland så känns det som om jag ska vara svaret till en annan människas frågor…" - Alex Laura Anders